علی شهرابی فراهانی

/ بنیان گذار و مدیر عامل

علی شهرابی فراهانی بنیان گذار و مدیر عامل تیم توسعه دهنده زرین استودیو و برنامه نویس ارشد